Doğuma Hazırlık Başvuru Formu

Eş Bilgileri

Gebeliğe Hazırlık Başvuru Formu

Eş Bilgileri

  • Bu formu gönderdiğinizde katılım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğum Psikolojisi tarafından hazırlanmıştır.

Doğum Psikolojisi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz “Gebeliğe Hazırlık Programı”, “Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık Programı” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (KVKK) ve alt mevzuat uyarınca; katılım formumuz üzerinden bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad – soyad, e-posta adresi, cep numarası gibi) mevzuatta öngörülen şekilde Doğum Psikolojisi tarafından, yine Doğum Psikolojisinin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Doğum Psikolojisinin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar çerçevesinde depolanacak ve yine aynı sebeplere bağlı olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, ayrıca ilgili Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bununla beraber kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bununla birlikte etkinlik sürecinde Doğum Psikolojisi çalışanları ve/veya kurum adı Doğum Psikolojisi sosyal paylaşım sayfalarında açıklanmış işbirlikçileri tarafından çekilebilecek her türlü fotoğraf ve videolar; Doğum Psikolojisinin web sayfası ve sosyal medya hesaplarında, broşür ve katalog çekimlerinde, davetiyelerde yayımlanıp kullanılabilecektir.

Ayrıca Doğum Psikolojisine ait sosyal paylaşım siteleri ve internet sitelerinde, etkinlik kapsamında isimleri açıkça açıklanmış olan anlaşmalı firmalar/kişiler ile kişisel bilgileriniz ve etkinlik süresince çekilmiş olan fotoğraflarınız ve videolarınız paylaşılabilecektir.

İlgili Kanun’un 11. maddesi kapsamında dogumpsikolojisi.org adresine mail göndererek belirtmiş olduğunuz kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme ve aktarılma sürecine ilişkin bilgi isteme, eksik/yanlış veri varsa düzeltme, eski olan veriyi güncelleme, ilgili Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, verilerinizin ilgili Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu “Aydınlatma Metni”nin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

  1. Rıza Metni

a) Doğum Psikolojisi müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu “Rıza Metni” ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Doğum Psikolojisi tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

b) Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Doğum Psikolojisi tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak “Aydınlatma Metni” kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de “Aydınlatma Metni”nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

c) Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Doğum Psikolojisi tarafından 6698 sayılı “Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika”da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Doğum Psikolojisi iş ortakları tarafından Doğum Psikolojisi müşterilerine Doğum Psikolojisindekullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Doğum Psikolojisine ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Doğum Psikolojisinin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Doğum Psikolojisinin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Doğum Psikolojisinin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında, müşterinin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak “Aydınlatma Metni”nde de ayrıca belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. Bu kapsamda kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum.

2. Katılım Koşulları

a) Doğum Psikolojisine; çocuk sahibi olma kararı alan ve kararları sonrasındaki süreci daha bilinçli bir şekilde devam ettirmek isteyen çiftler, doğum öncesi ve sonrası süreç için kendini hazır hissetmeyip uzman kadromuzdan destek alarak kendisi ile benzer gebelik dönemindeki çiftlerle birlikte doğuma fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmak isteyen anne- baba adayları davetlidir.

b) Gebeliğe Hazırlık Programı; anne baba olmak isteyenler için hazırlanmıştır. Gebelik süreci boyunca anne adayının yaşayabileceği fiziksel, psikolojik ve baba adayının yaşayabileceği psikolojik değişimleri içeren bilgiler ışığında siz değerli katılımcılarımız için düzenlenmiş bilinçlendirme programıdır.

c) Uzman kadro olarak; Doğuma Hazırlık Programı’ndan faydalanmak isteyen ebeveyn adayları için ideal dönemin 28. gebelik haftası ve sonrası olduğuna inanıyoruz.

d) Doğum Psikolojisi; gebelik ve doğumun getirdiği değişimleri tanımak, yaşanacak zorluklar ile çift olarak baş etmek ve bu süreci keyifli hale getirmek isteyen baba olmaya hazır bireyler ve baba adayları için hazırlanmış bir bilinçlendirme programıdır.

3. Katılım Ödeme Koşulları

a) Tarihi belirtilen her bir program ve konaklama dahil toplam katılım bedeli 4000TL+KDV’dir.

b) Programın toplam katılım bedelinin yarısı (%50), ön ödeme olarak kabul edilmektedir.

c) Katılımcıların program bedelinin yarısını (ön ödeme olarak) kayıt anında, kalan yarısını da programın başlama tarihinden en geç 15 (on beş) gün öncesinde ödemesi gerekmektedir.

d) Ödemeler, banka havalesi veya EFT (elektronik fon transferi) yoluyla Türkiye İş Bankası Adı: Kübra Dursun IBAN: 380006400000111720722677 numaralı hesaba Türk Lirası olarak yapılmalıdır. Etkinlik katılım bedelinin yarısı, “ön ödeme” olarak kabul edilmektedir ve bu ödeme yapıldığı an katılımcı ön kaydınız onaylanmış olacaktır.

e) Söz konusu ödemelerin belirtilen süre içerisinde gerçekleşmemesi halinde yapılmış olan kayıt iptal edilir, katılım iptali durumunda geri ödeme koşulları geçerli hale gelir.

4. Katılım İptal Koşulları

a) Katılımcının katılım iptalini bildirmesi üzerine geri ödeme işlemi ile ilgili bilgilendirme, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde, on iş günü içinde yapılacaktır. İade bedeli katılımcıya banka havalesi veya EFT (elektronik fon transferi) yoluyla Türk Lirası cinsinden gönderilir.

b) Doğum Psikolojisi tarafından gerçekleştirilen geri ödemenin katılımcının banka hesabına yansıma süresi ilgili bankanın inisiyatifindedir. Katılımcı dilerse yapmış olduğu ödemenin Doğum Psikolojisi tarafından düzenlenecek başka etkinliklere aktarılarak yeni bir hizmet alımı oluşturulmasını talep edebilir.

Program tarihine;

a) 30 gün öncesinde bildirilen katılım iptallerinde yapılan ön ödeme bedelinin %50’si geri ödenir.

b) 15-10 gün kala bildirilen katılım iptallerinde yapılan toplam ödeme bedelinin %50’si geri ödenir.

c) 9-7 gün kala bildirilen katılım iptallerinde yapılan toplam ödeme bedelinin %25’i geri ödenir.

d) 6 gün kala ve daha geç bildirilen katılım iptallerinde herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

e) Doğum Psikolojisi tarafından açıklanmış olan program tarihleri, belirtilen tarihin öncesi ve sonrasında ikişer haftalık dönemi kapsayacak şekilde değişikliğe uğrayabilir. Aynı şekilde Doğum Psikolojisi; önceden bildirilen program konumu, tesisi ve etkinlik ekibini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Firma tarafından bu madde kapsamında belirtilmiş olan değişikliklerin gerçekleştirilmesi katılımcıya sözleşmeden cayma hakkı vermez.

5. Devir Yasağı

a) Katılımcı, “Doğum Psikolojisi”nin onayı olmaksızın, katılım ücretinden doğan hak ve alacaklarını veya program davetiyesini bir başkasına devir veya temlik edemez. Aksi halde katılım iptal koşullarının d bendi uygulanır.

6. Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

a) Bu sözleşme katılımcı ile Doğum Psikolojisi arasında akdedilecek diğer tüm sözleşme ve protokollerden önce uygulanır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlük kazanır.

b) İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme bu madde ile birlikte 6 maddeden ibaret olup tarafların hür iradeleri ile karşılıklı okunarak iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.             …/…/…..

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde de belirtildiği üzere belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketicilerin doğrudan cayma hakkı bulunmamaktadır.