Hakkında

2018 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji bölümünden “Cinsel Yönelimin Algılanan Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Tarzları ile İlişkisi” başlıklı tezle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) İstanbul yerel yapılanmasında sosyal sorumluluk ekibinde görev alarak aynı ekipte başkan yardımcılığı görevi üstlendi ve sonrasında lisans eğitimi aldığı okulun Psikoloji kulübünde başkanlık görevi üstlendi. Rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezinde stajını tamamladı. Çeşitli derneklerde gönüllü olarak yer aldı. Şu an ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yönetim ve Çalışma Psikolojisi” alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

EĞİTİMLERİ:

HAMİLELİKTE STRES YÖNETİMİ
• Stres Nedir?
• Hamilelik ve Stres İlişkisi
• Aile ve Stres
• Aile İçi İlişkiler ve Sağlık
• Hamilelik Sürecinde Aile İçi Sosyal Destek
• Stresle Başa Çıkma Yolları
• Bedensel ve Zihinsel Başa Çıkma Yolları